KOYO HS2312X rodamiento

KOYO HS2312X rodamiento Dimensions

Tipo H300X H2300X
Número de modelo HS2312X
marcas KOYO
Pertenecer a Adapter assemblies
Shaft Dia.#d(H) mm
Shaft Dia.#d(HE) - inch
Shaft Dia.#d(HS) 2 1/8 inch
Dimensions#B1 62 mm
Dimensions#B2 13 mm
Dimensions#d2 80 mm
Adapter assembly No.H -
Adapter assembly No.HE -
Adapter assembly No.HS HS2312X
Sleeve No.H -
Sleeve No.HE -
Sleeve No.HS AS2312X
Lock Nut No. AN12
Washer No. AW12X
Mass H - kg
Mass HE - kg
Mass HS 0.52 kg